แบ่งปัน

เมืองพัทยา จับมือกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประชุมจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายนนี้  ตรีมงานออเจ้า กระแสละครดัง บุพเพสันนิวาส

ที่ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าแซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช   ซึ่งมี นาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับขณะนี้ “ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง 3 “ กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย  ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ไทย มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561

โดยรูปแบบของการจัดงานจะมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเดินรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พร้อมมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย มีการแสดงของนักเรียนและหน่วยงานต่างๆมา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทย ทั้งนี้ภายในงานจะจัดให้มีซุ้มการแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น.