แบ่งปัน

สวนนงนุช พร้อมให้ชาวโลกประจักษ์ความงดงามของดอกไม้สยามผ่านชิ้นงานที่วิจิตรบรรจง สื่อถึงเอกลักษณ์และความเป็นไทย ในงาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 17-22 เมษายน 2018 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่นงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา 2 ได้แถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี นายเชวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา, นายปฎิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว


ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 ที่สวนนงนุช ได้เข้าร่วมงานขบวนพาเหรดดอกไม้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561ภายใต้ Concept THAI CULTURE AND RELIGION วัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยการผ่านชิ้นงานต่างๆอาทิ พระพุทธรูปซึ่งหมายถึงการนับถือศาสนาพุทธช้าง หมายถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เรือสุพรรณหงส์แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะอันงดงามของไทย ซึ่งการเข้าร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มชาวยุโรปได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยศาสนาและเอกลักษณ์ของไทยเพื่อทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ของคนทั่วโลก นั้นหมายถึงเม็ดเงินในด้านของการท่องเที่ยวจะสะพัดเข้ามายังประเทศไทยรวมไปถึงจังหวัดชลบุรีด้วย


นายกัมพล ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชเคยเข้าประกวดในเวทีระดับอย่างประเทศอังกฤษมาถึง 6 สมัยแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้ว อยากเปลี่ยนจากการประกวดเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ โดยเฉพาะชาวยุโรปได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่เปลี่ยนจากการประกวดมาเป็นการโชว์ขบวนพาเหรดดอกไม้ไทยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเมืองแห่งดอกไม้ จึงอยากให้งานนี้ประเทศไทยมีโอกาสจะนำความเป็นไทยสอดแทรกลงบนชิ้นงาน โชว์ความโดดเด่นในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และสาวไทยที่แต่งตัวในชุดไทยที่คนไทยเราเองได้ภูมิใจมาตลอด