แบ่งปัน

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายโสภณ อยู่สบาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.เชิญชวนชาวบ้านตำบลหนองปลาไหลที่มีสุนัขและแมวเลี้ยงอยู่ในบ้านหรือสัตว์จรจัดและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้นำออกมาให้เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฟรี

เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูร้อนโรคพิษสุนัขบ้ากำลังแพร่ระบาด ทางคณะผู้บริหารจึงตระหนักดีถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่อยากให้ติดโรคและจะเกิดการแพร่กระจายก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ถูกสุนัขหรือแมวทำร้ายเอาได้ มีคาถา 5 ย. กันภัยโรคพิษสุนัขบ้าได้ คือ อย่าแหย่ สุนัขให้โกรธ อย่าเหยียบ ส่วนหางหรือตัวของสุนัขทำให้ตกใจ อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินและยอสุดท้ายคืออย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักและไม่มีเจ้าของ