แบ่งปัน

S__3801156 S__3801157 S__3801158

ภาพ / ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง ในผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 4 พ.ค. 59  ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกชมรมดอกลำดวน ซึ่งเป็นชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งโดยเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้ามาร่วมรับฟังการบรรยาย จากทีมวิทยาการ จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึง ประโยชน์และวิธีการบริหารสมองร่วมกับการฝึกหายใจ

ความจำของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยสำคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้ดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งการมีความจำที่ดีต้องประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของโครงสร้างสมอง ซึ่งในผู้สูงวัยมักจะพบการสูญเสียความทรงจำไปประมาณร้อยละ 20 – 40 ของความจำเดิม โดยมักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป ดังนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีในการบริหารสมองให้กลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วิธีการออกกำลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้พลอง เพื่อช่วยพัฒนาการเลือกสนใจภาพและเสียงได้ การฝึกสมรรถนะการทำงานของสมอง โดยเน้นหลักการไหลเวียนของโลหิตที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เพื่อยืดอายุการทำงานของสมอง รวมทั้งให้สมองทั้งสองด้านทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอีกด้วย