แบ่งปัน

อพท.3 พร้อม ทม.หนองปรือ และชมรมส่งเสริมท่องเที่ยว (โดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน) ร่วมกันจัดงาน” มหกรรม ช้อป ชิม ชม !!!” ถิ่นฮาลาล ครั้งที่  3 

ที่ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลยากีน ซ.เนินพลับหวาน เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ อพท.3 และชมรมส่งเสริมท่องเที่ยว (โดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน) ร่วมกันจัดงาน” มหกรรม ช้อป ชิม ชม !!!” ถิ่นฮาลาล ครั้งที่  3  โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี มี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรีกล่าวพบปะพี่น้องชาวมุสลิม พร้อมนายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี กล่าว รายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้คนรู้จักเนินพลับหวาน ว่าเป็นแหล่งอาหารฮาลาล (อาหารที่สะอาด ไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน) ที่มุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากได้เข้ามารับประทานอาหารในงาน

  

ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน คับคั่ง อาทิ นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สำนักงาน พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3), นายเอนกพัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมนายสมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาฯและนายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ,นายไพโรจน์ ยุทธนาวา ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวพร้อมคณะกรรมการ, พี่น้องชาวมุสลิม พ่อค้าแม่ค้าชาวมุสลิม ร่วมงาน..