แบ่งปัน

ร้านข้าวมันไก่เมืองชล ขานรับนโยบายร้านค้าสีเขียวของ ทม.หนองปรือ นำร่องเลิกใช้โฟม100 % ใช้วัสดุธรรมชาติแทนเพื่อลดปริมาณขยะแหล่งต้นกำเนิด

จากที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2561 พร้อม มอบแนวทางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผน 3 อาประชารัฐ เช่น ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

ซึ่งร้านข้าวมันไก่เมืองชล เป็นร้านอาหารร้านแรกๆที่ได้ขานรับนโยบายนี้ ซึ่ง ทาง นายสมบัติ พงษ์คำบรรณ์ เจ้าของร้านข้าวมันไก่เมืองชล เผยว่า ปัจจุบันร้านตนเลิกใช้โฟม100% โดยหันมาใช้กระดาษมัน และวัสดุธรรมชาติใบตองแทน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี ไม่มีลูกค้าท่านใดปฏิเสธ ระยะแลกๆ มีความลำบากอยู่บ้างเรื่องการห่อ เพราะว่าการห่อจะช้ากว่าการใช้กล่องโฟม เมื่อฝึกห่อสักระยะก็ชำนาญ สิ่งดีการใช้กระดาษและวัสดุใบตองยังช่วยลดต้นทุนกว่าการใช้โฟม ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ส่วนลูกค้าที่สะดวกนำภาชนะมาใส่ทางร้านจะลดทันทีกล่องละ 2 บาท  นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะยังแหล่งกำเนิดอีกด้วย ตอบรับนโยบายของเทศบาลเมืองหนองปรือ อีกด้วย

ในเรื่องนี้   นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผอ.กองสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ปัญหาขยะถือเป็นสิ่งสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่งที่ทุกท้องที่ประสบอยู่ในขณะนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ดำเนินภายใต้แผน 3 อาประชารัฐ เช่น ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดขยะนะแหล่งกำเนิดเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เทศบาล เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ย่อยสลายอยาก เช่น โฟมปัจจุบันร้านจำหน่ายอาหารนำโฟมเป็นภาชนะจำหน่ายอาหารให้พี่น้องประชาชน และผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือให้ร้านค้าทุกแห่งในพื้นที่ลดการใช้โฟม และหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายแทน และคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม เช่น มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย และขยะที่สามารถกับใช้ประโยชน์

รวมทั้งการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในระดับเยาวชน ร่วมจัดเก็บขยะแล้วนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ขยะในครัวเรือนออกไปสู่ทางสาธารณะน้อยที่สุดก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณบ้านเมือง และสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น