แบ่งปัน

13094159_1018880348188331_845466864500977195_n 13096112_1018880268188339_2868381409703387925_n 13139190_1018880448188321_7397700365037416921_n

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

      งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ นาย สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ห้องประชุมโรงแรมเฮอริเทจ บางแสน ทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 ในพิธีมี ดร. สันตศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์  อดีต สส.ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังชล นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ข้าราชการนักธุรกิจพร้อมด้วยนักการเมืองท้องถิ่นจากทั่วภาคตะวันออกที่ตบเท้าเข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

ในพิธีได้รับเกียรติ จาก ศ.นพ. สมพร พงศ์ไทย รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ถิรชัย วุมิธรรม อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วย นาย ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย ที่ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี

สำหรับ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับปริญญารัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาลัยบูรพา ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักการเมืองของจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเคยตำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตชลบุรีอุปนายกสมาคม(คนที่ 1) สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการกีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ถือได้ว่า นายสนธยา คุณปลื้ม ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้มีความรูความสามารถ มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการกีฬาอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ จนทำให้จังหวัดชลบุรีได้รับชื่อว่า “ชลบุรีเมืองกีฬา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ได้มาตรฐานรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย(AFC)  และยังเป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันรถยนต์ให้เป็นกีฬาเชิงท่องเที่ยวในรายการ บางแสนสปีดเรดชิ่ง เป็นประจำทุกปีรวมถึงการสนับสนุนให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The 1 St Asian Indoor Games ขึ้นในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนและบูรณาการกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยเกียรติและผลงานอันมีคุณูปการต่อวงการกีฬา ควรแก่การสดุดีและยึดถือเป็นที่ประจักษ์ชัดดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาแก่ นายสนธยา คุณปลื้ม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป.