แบ่งปัน

440437

ภาพ อาทิตย์  ข่าว อาทิตย์

ศิษยานุศิษย์ร่วมสรงน้ำสังขาร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ชั้นพิเศษ หลังมรณภาพด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ท่ามกลางความเศร้าโศก ผู้เลื่อมใสศรัทธา ก่อนจัดพิธีน้ำหลวงพระราชทานอย่างสมเกียรติฯ

ทางคณะสงฆ์ และ ศิตยานุศิษย์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เคลื่อนร่างของพระครูวิจิตธรรมสาร หรือ  (จำนงค์ คังคะปันโญ) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.มาถึงที่ศาลาการเปรียญวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีศิษยานุศิษย์ ประชาชนมารอรับเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ที่เคารพศรัทธาหลั่งไหลเดินทางมาร่วมสรงน้ำและเคารพสักการะสังขารของพระครูวิจิตธรรมสาร อย่างเนืองแน่น ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสรงน้ำ      ภายในพิธีท่ามกลางพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ศิษยานุศิษย์ ประชาชน  อาทิ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส. เขต 7 จ.ชลบุรี นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติอีกหลานท่านร่วมสรงน้ำสังขาลของพระครูวิจิตรธรรมสาร

สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยท่าน พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 ประธานฝ่ายสงฆ์หลั่งน้ำหลวงสรงน้ำอาบสังขาร และนาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเครื่องทองน้อย หลังจากนั้นได้มีการถวายผ้าปากหีบบังสุกุล พร้อมกับที่ พระสงฆ์พิจารณาผ้า ก่อนที่จะให้ทางคณะสงฆ์และแขกที่มาร่วมงานได้กรวดน้ำรับพร

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 9 คืน และหลังจากนั้นจะนำร่างของพระครูวิจิตรธรรมสารสวดทุก ๆ วันพระครบจน 100 วัน ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลังจากเสร็จสิ้น 100 วัน จะมีการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต่อไป…