แบ่งปัน

โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันครอบครัวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ปีนี้ผู้คนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายมาในตรีม ออเจ้า

ที่ห้องประชุมจักเทพพิมาน2 โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ท นาง โสภิญ เทพจักร์ ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันครอบครัวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561 โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นาย วชิระ เนตรน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลในศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงพัทยามาร่วมพิธีกันอย่างคราคล่ำ

อาทิ นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง  ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.ชลบุรี นาย ไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์ นาย นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ อดีตรองนายกเมืองพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยว นางรัชดา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ เอชเอชเอ็น เพื่อเด็กไทย นายอนันต์ กิ่งสร ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง3ภาคตะวันออก นาย ญัติพงศ์ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่างเมืองพัทยา นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าวเมืองพัทยา นายอัมพร แสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายข่าวและผลิตรายการบีทีวี ตลอดจนสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ประจำโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ เยาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมวันครอบครัวในเทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของสมาคมนักข่าวเมืองพัทยา สมาคมวายดับเบิ้ลยูซีเอกรุงเทพศูนย์พัทยา มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย และบริษัทในเครือไดอาน่ากรุ๊ป ได้จับมือกันประสานใจจัดงานนี้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และยั่งยืนต่อไปชั่วลูกสืบหลาน แสดงความเคารพรักนับถือห่วงใย แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย ต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลาน และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป และขอพรจากท่านเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ในปี2561..