แบ่งปัน

ชาวบ้านหนองใหญ่และใกล้เคียงร่วมใจกันนำหาบบรรจุผลไม้ สิ่งของและปัจจัย ในวันหาบ เข้าวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์

ชาวบ้านหนองใหญ่  ร่วมนำหาบ มาแห่รอบพระอุโบสถ ที่วัดหนองใหญ่ โดยบรรยากาศ ชาวบ้านต่างนำอาหารแห้ง ผลไม้ ผักต่าง ๆที่มีอยู่ในพื้นที่ และ ปัจจัยนำมาถวายวัด โดยภายในขบวนแห่หาบ ก็ได้มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านได้มาเข้าร่วมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายมาโนช หนองใหญ่ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์  ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

ซึ่งหาบของวัดหนองใหญ่เป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ของชาวบ้านในพื้นที่  โดยพิธีการ ชาวบ้านในพื้นที่หนองใหญ่และใกล้เคียงก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรก่อนที่นำหาบแห่ หลายสิบหาบ เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบนำโดยกองยาวและนางรำ เมื่อเสร็จสิ้น แล้วก็ได้นำขึ้นถวายพระสงฆ์บนศาลาการเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรับปีใหม่ไทย