แบ่งปัน

วันไหลนาเกลือ ทางเมืองพัทยา จัดพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

ที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา  ข้าราชการ ชุมชน ประชาชน ชาวพัทยาและนาเกลือร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์-สามเณร  จาก จิตตภาวันวิทยาลัย จำนวน 59 รูป  มาประกอบพิธี

โดยบรรยากาศเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นทางพล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ หลังจากนั้นจึงได้พาทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ร่วมกันมอบโล่เกียรติคุณผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ได้รับการยกย่อง เนื่องในงานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี 2560 จากนั้นทางคณะและประชาชนผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อสร้างสีสันให้แก่งานดังกล่าวอย่างสนุกสนานตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

หลังจากพิธีสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางเมืองพัทยา ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และชุมชน ร่วมกันตั้งขบวนแห่รถบุปผาชาติ และพระพุทธรูป นิมนต์พระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปออกจากสวนสาธารณะลานโพธิ์ไปรอบตลาดนาเกลือ เพื่อให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลในงานวันไหล พัทยา-นาเกลือ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมายืนรอสรงน้ำพระกันตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อขอพร ตามประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวนาเกลือพัทยา และประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย….