แบ่งปัน

พี่น้องประชาชนตำบลโป่งต่างพากันออกมาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย และ ร่วมกันรำวงย้อนยุค กันเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย

ที่วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัด โป่ง ทางเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับวัด จัดประกวดก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้มีชุมชน พี่น้องประชาชนทั่วไป ต่างพากันออกมาก่อพระเจดีย์ทรายกันอย่างสนุกสนาน ทาง นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง  ได้มอบเงินส่วนตัวทำบุญกับวัดโป่งในการจัดกิจกรรมมัจฉาพาโชคของวัดเพื่อหารายได้เข้าวัดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ร่วมกันถวายพระเจดีย์แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง พี่น้องประชานในตำบลโป่งเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ส่วนผลประกวดก่อพระเจดีย์ รางวัลชนะเลิศได้แก่กองที่ 1 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่กองที่ 3 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่กองที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนาย ประเนิม ศิริรูป นากเทศมนตรีตำบลโป่ง และ นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นผู้มอบรางวัล พร้อม ของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย

หลังจากนั้นได้มีการแสดงรำวงย้อนยุค ซึ่งก็พบว่าประชาชนต่างพากันมาร่วมชมและร่วมกันรำวงกันอย่างสนุกสนาน