แบ่งปัน

16_05_06-13_03_48 16_05_06-13_03_56 16_05_06-13_04_01 16_05_06-13_04_10

4 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานควบคุมประชากรลิง ค่ายกรมหลวงชุมพร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มอบหมายให้ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายศุภชัย กล่าวว่า ตามที่เทศบาลฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากหน่วยราชการ ในค่ายกรมหลวงชุมพร ตลอดจนชุมชนแหลมเทียน ชุมชนเตยงาม และชุมชนทุ่งโปรง ซึ่งมีบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้าง 1,621 ครอบครัว ประชากรกว่า 10,000 คน ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกของลิง เนื่องจากสำนักงาน และบ้านพักส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งติดกับชายเขา ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะนี้จำนวนลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินไม่เพียงพอ จนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นเหตุให้ลิงต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหาร และรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของมนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ

เทศบาลฯ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการทำหมันลิงตัวผู้เพิ่มอีกจำนวน 150 ตัว มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรง และแผ่ขยายอย่างรวดเร็วในเวลานี้

ณัฐภูมินทร์ / พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

16_05_06-13_04_05 16_05_06-13_04_14