แบ่งปัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  ฉีดพ่นสารเคมีทางใบป้องกันกำจัด “หนอนหัวดำมะพร้าว” ไม่ก่ออันตรายกับคนและสัตว์

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เร่งดำเนินงานตามแผนการพ่นสารเคมีทางใบป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจ สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ยกเว้นเกาะสีชัง รวมกว่า 72,090 ต้น เป็นมะพร้าวในพื้นที่อำเภอบางละมุง 6,817 ต้น โดยใช้สารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี สำหรับพ่นทางใบให้ทั่วบริเวณใต้ใบมะพร้าว ปริมาณสารจำนวน 5 กรัม/ต้น จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน ครั้งละ 15 วัน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว โดยได้เริ่มดำเนินการฉีดพ่นครั้งที่ 1 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 75% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

นายสุเมศร์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เผยว่า สำหรับสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี มีระดับความเป็นพิษน้อย กรมวิชาการเกษตรทดสอบแล้วว่าไม่ส่งผลให้เกิดพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว์ อาทิ ผึ้งและปลา เพียงแต่ในช่วงการพ่นจะเห็นเป็นละอองค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณกว้างเท่านั้น แล้วจะจางหายไปเอง ดังนั้นจึงขอชี้แจงให้เกษตรกรและประชาชนเกิดความเข้าใจ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่พ่นสาร และไม่ตื่นตระหนกต่อการฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าว

ทั้งนี้ ระหว่างการพ่นสารเคมีดังกล่าวควรหยุดการปล่อยแตนเบียนบราคอนประมาณ 30 วัน จากนั้นจะดำเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอนตามแผนที่วางไว้ ทุก 15 วัน เพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติต่อไป โดยในจังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อขอรับแตนเบียนบราคอนได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน…