แบ่งปัน

รวมพลังคนพัทยา ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี เนื่องในวันแรงงาน

                ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย ตั้งศูนย์บริจาคโลหิตในโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ซึ่งได้จัดที่โซน Asian Bazaar ชั้น G

บรรยากาศพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดรับบริจาคมีนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการทางศูนย์การค้า ฯ และพนักงานในห้าง ออกมาบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิต ได้รับเครื่องดื่มฟรี และส่วนลดจาก McDonald  และของที่ระลึกจากโรงภาพยนตร์ SFX Cinema อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาบริจาคได้อีกครั้งในวันดังกล่าว….