แบ่งปัน

รพ.กรุงเทพัทยา จัด โครงการ RESCUE “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 5 เพื่อลดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม

ที่ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิพระมหาไถ่คุณพ่อเรย์ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดโครงการ RESCUE “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาง จุฑาภรณ์หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและต่างประเทศโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยมี  เรือเอก เสวก พ่วงบัลลังก์  นายทหารยุทธการและข่าวกองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมคณะครูผู้ฝึกสอนจากทีมการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ(ทางน้ำ)โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม มีเยาวชนเมืองพัทยาอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 65 คน  เข้าอบรม

โครงการนี้จัดอย่างต่อเนื่องมาปีที่ 5 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่จมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน และให้เด็กๆรู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดที่ถูกต้อง โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการลอยตัวเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือเพื่อที่จมน้ำอย่างถูกวิธี การลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติจริงที่สระว่ายน้ำ ส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นน้ำให้แก่เยาวชน  โดยจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีความเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด หากรู้วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้