แบ่งปัน

อพท. 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2561

        ที่ห้องประชุมโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา  นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการนำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.3  เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2561 โดยมี นายธีรพันธ์ เชื้อประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา และตัวแทนจากสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงแรมและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากโรงแรมที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยมในปี 2560 โดยนางสาวนิตยา เพชรเลิศ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ตลอดทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการต้นแบบและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  -การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นาย ธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.3 กล่าวว่า  อพท.3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด จึงได้เชิญโรงแรมและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปีนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 13 แห่ง โดย 10 แห่งอยู่ในพื้นที่ ชลบุรี  เมืองพัทยา  1 แห่งในจังหวัด ระยอง และอีก 2 แห่ง ในจังหวัดตราด

โดย อพท. 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบภาคีเครือข่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างสถานประกอบการด้วยกันเอง อพท.3 จึงกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่าย เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและนำไปต่อยอดความรู้ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงให้สอดคล้องการดำเนินงานของสถานประกอบการของตนเองและส่งเสริมให้การทำงานแบบภาคีเครือข่ายร่วมกันต่อไป

ขณะที่โรงแรมโรงแรมอวานีพัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เตรียมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยอาหารมื้อกลางวัน Green Lunch    ในธีม Farm two table   ที่ถือว่าเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ทางโรงเรียนมีการนำมาต่อยอดในการบริการ โดยนำพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจากสวนและไร่ของโรงแรมมาประกอบอาหารและเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเมนูต่างๆให้ได้ลิ้มรสพร้อมพาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมด้วย