แบ่งปัน

อพท.3 พร้อมด้วยเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอารยสถาปัตย์การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อโยง

           เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นาย ธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.3  พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และนาย กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา  เพื่อสำรวจสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอารยสถาปัตย์การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อโยง ที่ทางเมืองพัทยา ได้มีการดำเนินก่อสร้างมาไว้แล้ว

           โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ทางคณะจะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเดิมที่ทางเมืองพัทยาได้ก่อสร้างไว้อำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางร่างกาย ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแผนการรองรับเพื่อจัดทำสิ่งก่อสร้าง พื้นฐานอารยสถาปัตย์ เพิ่มเติมจากเดิม พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอันเดิมที่มีการทรุดโทรมและไม่สามารถใช้การได้ ในลำดับต่อไป…