แบ่งปัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว จัดเสวนาและขบวนเดินรณรงค์ใน 4 พื้นที่เป้าหมาย พัทยา เชียงใหม่ อุดรธานีและภูเก็ต

ที่ โรงแรมซันไชน์ การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเป็นรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มาเป็นประธานเปิดการเสวนา  โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและ พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง  รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  โดยมีคณะผู้นำชุมชนและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

โดย น.ส.กาญจน์ ฮัยสคาแนน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการป้องกันจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวขึ้น โดยได้จัดการเสวนาใน 4 พื้นที่เป้าหมายคือ ครั้งที่ 1  ที่พัทยา  เชียงใหม่  อุดรธานี และ 4 ภูเก็ต   โดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และการจัดขบวนเดินรณรงค์ในทุกพื้นที่ ซึ่งนับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่มีความสำคัญ     เพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แฝงมากับการท่องเที่ยวและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการท่องเที่ยวที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนั้นจากมีการสัมมนาในช่วงบ่ายแล้วช่วงเย็นยังมีการร่วมขบวนเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว โดยกลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานและศิลปินโจนัส แอนเดอร์สัน ร่วมเดินรณรงค์    ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องดำเนินการด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและมีสถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในในประเทศไทย ซึ่งมาจากหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลก ไทยจึงอยู่ในสายตาชาวโลกและต้องยึดหลักสากลในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติไมตรี โดยจะต้องต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไป…..