แบ่งปัน

S__819214

ภาพ / ข่าว ณิชาภัทร 

ประชุม งานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2559 ปีที่ 11 โดย ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพพัทยาทีม ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และสถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม งานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2559 ปีที่ 11 โดยมีนาย อนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย ประธานชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพพัทยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม , เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดงาน ร่วมประชุม

ซึ่งทาง ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพพัทยาทีม ได้ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และสถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2559 ว่า  ในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป พร้อมปล่อยตัวนักกีฬาประเภทวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และนักกีฬาประเภทเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีมติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากปีก่อนคือให้มีพิธีสงฆ์ สวดเจริญพุทธมนต์ ของคณะสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทางศาสนาก่อนจะมีพิธีมอบรางวัล เพื่อดึงให้นักกีฬาอยู่ร่วมงาน และเปลี่ยนเส้นทางเดินจากเดินขึ้นเขาจากปีก่อน ให้เดินไปยังเส้นทางผ่านวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เข้าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีคณะสงฆ์เดินนำลงมายังวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งเวียนเทียนที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา………..