แบ่งปัน

ผกก.สภ เมืองพัทยา ขานรับนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแก้ไขการจราจรรวมถึงการเปิดหน้าการพูดจาแก่นักท่องเที่ยว
พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวจำนวนมาก ปัญหาการจราจรในพื้นที่การบังคับกฎหมายให้อยู่ในขอบเขตตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัฐหาจราจรและการบริหารจัดการการจราจรในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การแต่งกายเครื่องแบบให้เรียบร้อย การสื่อสาร กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะสายงานป้องกันปราบปราม และจราจรทุกนาย ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับประชาชน ไม่ว่าทั้งการให้บริการ ช่วยเหลือ การตรวจค้น และหรือจับกุมบังคับใช้กฎหมาย จะต้องใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม แสดงตนโดยเปิดเผย ห้ามปกปิดใบหน้า สวมหมวกผ้า หรือไหมพรมคุมศีรษะ หรือหมวกโม่ง

ซึ่งทาง สภ เมืองพัทยา ได้ขานรับนโยบายโดยเฉพาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนนในเมืองพัทยา ในการกวดขันจับกุม การสื่อสารให้เข้าใจข้อกฎหมายของประเทศไทยและเป็นการสร้างภาคลักษณ์ที่ดีงามในสายตานักท่องเที่ยวอีกด้วย..