แบ่งปัน

ณ อาคาร SPIRIT คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน(เสื้อสูทคลุมดำ) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา”เพิ่มความมั่นใจ เชื่อในมาตราฐานโรงบรรจุ” โดยมีนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง(เสื้อเชิร์ตสีฟ้า) กล่าวรายงานด้วยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก จ.ชลบุรีได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งเป็นต้นน้ำของขั้นตอนการบรรจุและจำหน่ายก๊าซหุงต้ม มีความสำคัญในการส่งจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการบรรจุก๊าซหุงต้มดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อผู้จำหน่ายและผู้บริโภค

โดยตรง(หากมีการบรรจุไม่เต็มจำนวนที่แสดงไว้) จึงได้ จัดโครงการ “เพิ่มความมั่นใจ เชื่อในมาตรฐานโรงบรรจุ”โดยศูนย์ซั่งตวงวัดภาคตะวันออก(ชลบุรี) โรงบรรจุก๊าซ ผลิตภัณฑ์ ปตท.ในเขตภาคตะวันออก และตัวแทนของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (จำกัด) มหาชน ให้ได้รับทราบและได้ทบทวนในข้อกฎหมายชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ข้อกฎหมายกรมพลังงาน และข้อกฎหมายศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค2 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในเครือ ปตท.และเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆหน่วยงานให้เป็นเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง ได้มาตรฐานเป็นที่ ไว้วางใจของผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็น ผู้ประกอบโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ปตท.ในเขตภาคตะวันออก 16 แห่ง เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน รวม ๘๐ คน ในโอกาสนี้ทางนายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ได้พา รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบรรจุก๊าซ LPG และมาตราฐานความปลอดภัยในการบรรจุก๊าซ การช่างน้ำหนัก การซ่อมถังที่เก่าชำรุด ก่อนที่จะมีการขนส่งไปยังลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกระบวนการทำงานของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะที่ได้รับการรับรองมาตราฐานและรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย(ปล่อยซาวด์สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เน้นความสำคัญของการสัมมนาในวันนี้)