แบ่งปัน

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยการนำของนายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

        

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการเชิญชวนชาวบ้านตำบลหนองปลาไหล นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคำขวัญว่า “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก ภัยโรคพิษสุนัขบ้า” โดยจะมีการณรงค์ให้ชาวหนองปลาใหลนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561 ถ้านำสัตว์เลี้ยงมาไม่ได้ก็ให้นำภาชนะใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านได้ ขอให้คอยติดตามประชาสัมพันธ์กับทางเทศบาลว่าวันไหนจะ ออกให้บริการ ณ บริเวณใด ถ้าวันธรรมดาก็ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่เทศบาล ตามเวลาราชการ..