แบ่งปัน

S__3817501

าพ ข่าว อาทิตย์

ชมรมดอกลำดวนเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายและพบปะกันในหมู่ผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 11 พ.ค. 59 ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ของชมรมดอกลำดวน ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้จะจัดขึ้นในทุกวันพุธของเดือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย คลายกล้ามเนื้อ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุยกัน ลดความเครียดและกังวลต่าง ๆ ในผู้สูงวัย ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวิทยาการ จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึง ประโยชน์และวิธีการบริหารสมองร่วมกับการฝึกหายใจ ได้มีการทดสอบและให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายตามหลักการดังกล่าว โดย นาง อำนวย กล่ำสกุล ประธานชมรมดอกลำดวน เป็นผู้แนะนำในการบริหารร่างการร่วมกับการฝึกหายใจอย่างถูกต้องให้กับสมาชิก ซึ่งก็จะมีผลต่อการไหลเวียนของโลหิตที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ซึ่งก็จะช่วยลดอัตราการสูญเสียความทรงจำจากผู้สูงวัย