แบ่งปัน

12524153_10207694552016398_5846615857833395635_n 13165853_10207694556536511_4560939872773229899_n 13221008_10207694550256354_558640780331561854_n 205985

ชุมชนบ้านเนินรถไฟ พัทยา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กับโครงการ ชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ Eco Community Challenge  

ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ทางโรงแรมในเครือฮิลตัน ได้ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานประกาศผลผู้ชนะโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ Eco Community Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง 7 ชุมชนในประเทศไทย โดยสามารถจัดการขยะทั้งหมด 16 ตัน หรือเทียบเท่ากับการลดการเผาผลาญน้ำมันมากถึง 6,380 ลิตร

โดยกิจกรรมได้เริ่มต้นโครงการการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 8,100 คน สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 14 ตันคาร์บอนกิจกรรมประกอบด้วยการจัดการขยะโดยหลัก 3R คือ การลดขยะ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ และการนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ อาทิ การรวมกลุ่มกันขายขยะรีไซเคิล การรับบริจาคขยะเพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนอาหาร การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์และการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในแปลงผัก

ภายในกิจกรรมทางด้านนางสาวซิลเวีย โล ผู้จัดการระดับภูมิภาคฝ่ายการรับผิดชอบต่อสังคมโรงแรมฮิลตันและนางสาวเยาวลักษณ์ เธียร์เชาว์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศ โดยชุมชนบ้านเนินทางรถไฟและโรงแรมฮิลตันพัทยา ชนะการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอันดับที่ 1 ส่วนอับดับที่ 2 เป็นของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และโรงแรมฮิลตันมิลเลนเนียม อันดับที่ 3 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และโรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท ส่วนรางวัลชมเชยเป็นของชุมชนบ้านไสยวน และโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย