แบ่งปัน

ชมรมดำน้ำเกาะล้านเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มรักษ์ทะเลระยอง ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา เนื่องในวัน “ กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561

ที่หน้าสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรีนำโดย นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว

หัวหน้าฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

ผอ. ธเนศ มั่นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายสมชาย มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเกาะล้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล  เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า  เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและอำนวยความสะดวกให้กับชมรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำน้ำเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรือหาดตาแหวน

ทางด้าน นายศรวัสย์ ปิณชูศรี ประธานชมรมดำน้ำเกาะล้านเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มรักษ์ทะเลระยอง ได้นำสมาชิกในชมรมรวมกันกว่า 100 คน ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหาดตาแหวนเกาะล้านพัทยา

เนื่องด้วย ใต้ทะเลมีขยะจำนวนมากที่ลอยมากับน้ำ สร้างมลพิษให้กับท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่รับผลกระทบจากขยะ ซึ่งทางชมรมได้ร่วมกันเก็บขยะแต่ละจุดบริเวณเกาะล้านเป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆปี

ชมรมจึง เข้าร่วมกับ “ กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561 “ โดยจากการดำน้ำเก็บขยะพบว่ามีขยะที่ถูกนักท่องเที่ยวทิ้งจำนวนมาก แต่ยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมที่เกาะล้านยังถือว่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ทะเลว่ายอยู่จำนวนมากแม้กระทั่งเต่าก็ยังพบเห็บว่ามีที่เกาะล้านซึ่งยังยืนยันว่าทะเลเกาะล้านยังอุดมสมบูรณ์