แบ่งปัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดมหกรรม “แลกเปลี่บนเรียนรู้ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลเทศบาลที่ได้รับรางวัลจากการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาคจำนวน 107 แห่ง ได้แก่ระดับดีเยี่ยม 57 แห่ง ระดับดีมาก 26 แห่ง และระดับดี 24 แห่ง

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัด มหกรรทฝมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่านทอดประสบปาร์ณต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม

    

อีกทั้งการร่วมมือกำจัดลดมลพิษจากขนะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขานรับนโยบายรัฐบาลและมีเจตจำนงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค.61