แบ่งปัน

กรมทรัพยากรฯจัดกิจกรรมเก็บขยะสากลร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนไม่ทิ้งขยะจากน้ำมือมนุษย์ลงสู่ทะเลและบนฝั่ง

วันนี้ 14 ก.ย. 61 ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมืองพัทยา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการห้างร้าน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้นและตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติในการจัดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเลซึ่งมีจำนวนมากในท้องทะเลให้เป็นแนวทางการแก้ไขในระดับชาติ

    
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเป็นกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลประจำปีทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 โดยปีนี้มีอาสาสมัครให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหาดตาแหวนจำนวน 1,200 คน


จากดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและรณรงค์เก็บขยะเก็บขยะชายหาดในแต่ละปีที่ผ่านมาพบปริมาณขยะเป็นจำนวนมากกว่า 27.4 ล้านตัน ขยะบริเวณใต้ท้องทะเลส่วนใหญ่เป็นขวดเหล้าและเบียร์ ขวดแก้วเครื่องดื่มชนิดต่างๆและกระป๋องเบียร์ ขณะที่ขยะบริเวณชายหาดส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม ก้นบุหรี่และถุงใส่ขนมคบเคี้ยว ซึ่งขยะเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบถึงสุขภาพอนามัยมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากอาทิ โลมาและเต่า เพราะสัตว์เหล่านี้คิดว่าขยะเป็นอาหารของมัน