แบ่งปัน

ทร ส่ง 2 เรือหลวง ร่วมสวนสนามทางเรือ 70 ปีสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมฝึกทางทะเลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทร ส่งเรือหลวงตากสิน และเรือหลวงกระบี่ สวนสนามทางเรือ International.Fleet Review JEJU 2018 ณ เกาเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ก่อนเรือหลวงหลวงตากสิน จะร่วมเข้าการฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 (ACMEX 2018) ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     
วันนี้ 17 ก.ย.61 พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานให้โอวาท และปล่อยหมู่เรือพิธีสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ ซึ่งกองทัพเรือโดย กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดส่งเรือหลวงตากสิน (เรือฟริเกต) และเรือหลวงกระบี่ (เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง) พร้อมกำลังพล จำนวน 305 นาย เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ณ เกาเจจู สาธารณรัฐเกาหลี และการฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 (ACMEX 2018) ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นผู้บังคับหมู่เรือพิธีสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ นาวาเอก วรุณ วีระกุล ผู้บังคับการเรือหลวงตากสิน นาวาโท อิศรา อิสระยั่งยืน ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ทาง ทร.สาธาณรัฐเกาหลี จัดพิธีสวนสนามทางเรือ ณ เกาเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ทร.มิตรประเทศ ต่างๆจำนวน 52 ประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลองและมีจำนวน 14 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยส่งเรือเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นสวนสนามทางเรือ ทร.จะเข้าร่วมการฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 (ACMEX 2018)ณ เกาเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.61 โดยภายในงานได้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การสนามทางบก ทางเรือ การเยี่ยมชมเรือรบของชาติต่างๆ การเยี่ยมเมืองท่าต่างๆ การฝึกผสมการปราบเรือดำน้ำ และการปฏิบัติการทางเรือกับทร.มิตรประเทศ
และการฝึกผสม ASEAN CHINA ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.61 ณ เมืองจ้านเจียน สาธารณรัฐปประชาชนจีน กับ ทร.มิตรประเทศอีก 9ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน และประเทศสิงค์โปร์ สำหรับการฝึกผสม ACMEX 2018 เป็นการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมีหัวข้อการฝึก ได้แก่ การปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ การปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะกองเรือ Search and Rescue Screen การปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ การใช้เฮลิคอปเตอร์ Helo Cross Deck และการปฏิบัติในการส่งกลับสายแพทย์ Medical Evacuation โดยครั้งนี้กองทัพเรือได้ส่ง เรือหลวงตากสิน (เรือฟริเกต) ที่ไทยได้ต่อออกมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้
พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง กล่าวว่า ในโอกาสที่ ทร.ได้เข้าร่วมพิธ๊สวนสนามทางเรือ และการฝึกผสมร่วมกับมิตรประเทศต่างๆนั้นเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมของทร.และที่สำคัญ ทำให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆการเดินทางไกลในทะเลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของ ทร.กับกำลังพลของมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต