แบ่งปัน

13164257_616615108494548_4185523150362855191_n 13226956_616608241828568_8209796527117311476_n 13227048_616615045161221_4646979118678261095_n 13178639_616608175161908_8151305357242843436_n

ภาพ/ข่าว สุพรรณี 

 อพท.3 วางแผนผลักดันชุมชนนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ในเมืองพัทยา พร้อมจัดเสวนา ” พัทยาที่เดิม เพิ่มเติม คือ นาเกลือ “

ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อศรีนิลสำงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงหรือ อพท.3 โดยนายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดเสาวนาในหัวข้อ พัทยาที่เดิมเพิ่มเติม คือนาเกลือ มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของพื้นที่นาเกลือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ในเมืองพัทยา ภายใต้กิจกรรม ผู้นำทางความคิด ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นคุณค่าของพื้นที่ พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนนาเกลือ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ในเมืองพัทยาต่อไป

นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อดังกล่าวอีกอาทิ นายสัตวแพทย์สุกิจ บ่ายคล้อย ผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ, น.ส.เลขา สุขประเสริฐ นักเขียนและนักวาดภาพประกอบ และพันจ่าเอกธนาพนธ์ กระตุนาค รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา

12524159_616608211828571_8280953552235406783_n 13178814_616608418495217_8379189151345846920_n 13226879_616608511828541_5915429120794981965_n 13227048_616608301828562_4275975148763392403_n