แบ่งปัน

ประชุมสภาเมืองพัทยาไร้นายกเมืองพัทยาก่อนมีคำสั่ง คสช.ตั้ง สนธยา เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมสภาศาลาว่าการเมืองพัทยานายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในการประชุมวันนี้เริ่มประชุมตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง โดยทางฝ่ายบริหารมีเพียงนายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมในการเสนอญัตติในเรื่องต่างๆกว่า 7 ญัตติ เกี่ยวกับขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561, ขออนุมัติขยายเวลาจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560, ขอรับความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวนและโครงการก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวนเกาะล้าน

ซึ่งการดำเนินการประชุมในช่วงท้ายได้มีข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยาในการเปลี่ยนเก้าอี้นายกเมืองพัทยาจากพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายสนธยา คุณปลื้ม และให้มีการแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาขึ้นใหม่จำนวน 4 คน จนเกือบทำให้การประชุมชะงักลงซึ่งในขณะนั้นในที่ประชุมยังไม่ทราบข่าวแน่ชัดถึงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ทางประธานจึงได้มีการดำเนินการประชุมต่อไปจนกระทั้งจบการประชุมในช่วง 18.00 น. ถึงทราบข่าวอย่างเป็นทางการทางด้านนายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้มีการกล่าวอำลาตำแหน่ง พร้อมขอบคุณกับการทำงานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และจะกลับไปทำหน้าที่ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เหมือนเดิม

ส่วนเนื้อหาในการประชุมสภาครั้งนี้จะไม่เป็นโมฆะจากการหมดวาระการทำงานของคณะนายกเมืองพัทยาชุดเก่าอย่างกะทันหันเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดเป็นการดำเนินการขออนุมัติมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปทางเลขาของนาย สนธยา คุณปลื้ม ได้รับการให้ข้อมูลใดๆแจ้งมีให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันเกิดของ นาง สุกุมล คุณปลื้ม ภรรยาของนาย สนธยา คุณปลื้ม จึงได้ขอเวลาเป็นการส่วนตัวของครอบครัว