แบ่งปัน

สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาแถลงนโยบายก่อนประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ชี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ด้านประธานสภาฯ เชื่อฝีมือเพราะเคยทำงานระดับชาติมาแล้ว เผยทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เปิดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 หลังจาก คสช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ คือ นายสนธยา คุณปลื้ม โดยมีตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสนธยา นายกเมืองพัทยา กล่าวว่ารัฐบาลได้หวังจะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC การเปลี่ยนแปลงนายกเมืองพัทยาเพื่อที่จะให้เกิดการสอดรับในทิศทางของการพัฒนาเรื่องดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ของชาติที่ดำเนินตามแนวคำสอนขององค์ในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่ได้ให้ไว้กับประชาชนในเรื่องของ 4 ขาหลักในการสร้างความมั่นคงให้ประเทศคือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 4 ขาถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการทำงานในระดับประเทศมาแล้วจะนำเอาประสบการณ์มาใช้พัฒนาเมืองพัทยาให้เข้มแข็งต่อไปในทุกๆ ด้านด้วย

นายสนธยา นายกเมืองพัทยา ยังกล่าวอีกว่า เมื่อช่วง 2-3 วัน ที่มีข่าวตามสื่อออกมาเรื่องข้อกล่าวหาต่างๆที่ผ่านมาที่กระทบกับหลายๆท่านของคุณพ่อเรื่องที่ดินเขาไม้แก้ว ที่มีการกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีตั้งมามีส่วนซับซ้อนหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวจบไปชั้นศาลหมดแล้วตั้งแต่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา สมัยนั้น ซึ่งมีการสืบเอาทรัพย์มาชดใช้ส่งให้กองบังคับคดีเพื่อให้บังคับคดีซึ่งสิ้นสุดบทบาทของเมืองพัทยาไปแล้ว


นายสนธยา ยังกล่าวอีกว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ของตนในบทบาทลูก หรือฐานะผู้บริหารเราเคารพตามกระบวนทุกอย่าง ในส่วนที่มีข่าวลงมาในส่วนเพจหรือเวป ซึ่งตนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาตนก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ในส่วนที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ถูกมาตรา 44 ที่ปลดออกจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา นั้นไม่ทราบว่าข่าวออกมาอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมามาเมื่อ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาสิ่นสุดวาระ 16 มิถุยายน 2559 เมื่อครบวาระก็มีปลัดเมืองพัทยารักษาการแทนนายกเมืองพัทยา ที่มีการถูกปลดด้วยมาตรา 44 นั้นคนพูดต้องรับผิดชอบคนที่เผยแพร่ก็ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของตนเรายึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้

ด้าน นายอนันต์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่าถือเป็นความโชคดีที่เมืองพัทยาได้ผู้นำที่เคยผ่านงานระดับประเทศมาแล้ว เชื่อว่าความสามารถของนายสนธยา คุณปลื้ม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองพัทยาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เกิดควา เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมยืนยันว่า อดีตนายกเมืองพัทยาไม่ได้โดนปลดตามมาตรา 44 หมดวาระตามรูปแบบการปกครองแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร..