แบ่งปัน

S__958693 S__958694

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร 

เมืองพัทยา  ร่วมกับเนชั่น ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมโครงการเที่ยวพัทยาพาปั่นรอบเมือง (Nation Bike Thailand 2016) ชวนปั่นทั่วไทยปี 3 คาดผู้เข้าร่วมกิจกรรมครึ่งแสน

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม โครงการเที่ยวพัทยาพาปั่นรอบเมือง (Nation Bike Thailand 2016) ชวนปั่นทั่วไทยปี 3 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา , ทีมตัวแทนบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเสนองาน , เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดงาน และนายเดชธนา บุญญประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวีจำกัด เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยา ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมจักรยานเมืองพัทยา จัดโครงการเที่ยวพัทยาพาปั่นรอบเมือง (Nation Bike Thailand 2016) ชวนปั่นทั่วไทยปี 3 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกการใช้ถนนร่วมกัน รณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อช่วยลดมลพิษ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย ด้วยวิธีการปั่นจักรยาน และผลักดันการสร้างเส้นทางจักรยาน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

ซึ่งในปีนี้กำหนดจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร พร้อมชมความงามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่าง ๆ ของเมืองพัทยา ไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนโบราณ “ชากแง้ว” วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วิหารเซียน เป็นต้น คาดปีนี้จะมีนักปั่นแข้งเหล็กเข้าร่วมกิจกรรมร่วมครึ่งแสน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.nationtv.tv/nationbike สอบข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-3383600 ส่วนทางด้านบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวีจำกัด จะมีการช่วยประชาสัมพันธ์งานอย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องเนชั่น ช่องที่ 22 และจัมพ์สัญญาณรับชมผ่านช่องของทางเคเบิลได้อีกทางหนึ่งด้วย