แบ่งปัน

S__958627 S__958628 S__958629

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร 

ไมค์ชอปปิ้งมอลล์จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทยที่ 3 จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์รับการบริจาคโลหิต

ที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 ได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 ด้วยทางบริษัทไมค์ชอปปิ้งมอลล์จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทยที่ 3 จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์รับการบริจาคโลหิต ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2554 เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต ปีละ 1 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 หลังจากนั้นทางสภากาชาดไทยมีความต้องการเลือดเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรอง และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือด บริษัทไมค์ช็อปปิ้งมอลล์จำกัด จึงให้เปิดศูนย์รับการบริตาคโลหิตเป็นปีละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-412000-9……..