แบ่งปัน

S__958618 S__958619 S__958620

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร 

ผู้การจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว(กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว)

ที่ห้องทรายมณี โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พลตำรวจตรี อำพล บัวรับพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว (กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว) พร้อมด้วย นายบุญชัย ทันสมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี , สมาคมโรงแรมไทย , กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สภาหอการค้าไทย ภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “บทบาทของพนักงานโรงแรมต่อความปลอดภัยระดับชาติ” , เรื่อง “การรอบรู้ ระวัง สังเกต ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ” , “การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” และเรื่อง “ภาพรวมการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน”

สืบเนื่องจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทั่วไป ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงติดตามและศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นบทเรียน และเฟ้นหากลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยออกมาในรูปแบบของโครงการและมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา การอบรมในหลักสูตรนี้ครอบคลุมเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานโรงแรมต่อความปลอดภัยระดับชาติ, การรอบรู้ ระวัง สังเกต ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ และด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติของการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการจัดอบรมใน 5 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 ….