แบ่งปัน

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ ในช่วง 8-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงทานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและบูทจำหน่วยอาหารของโรงเจกว่า 100 บูท


จากการลงตรวจสอบในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการตรวจอาหารเจ ซึ่งได้ตรวจสอบมาแล้ว1ครั้ง วันในวันที่ 9 ตุลาคม 61 ซึ่งการตรวจก็จะเป็นการตรวจสอบค่าแบคทีเรียในอาหาร อุปกรณ์ทำอาหาร ตรวจสอบมือผู้ปรุงอาหารการแต่งตัวของผู้ประกอบการอาหารว่าใส่ชุดเรียบร้อยมัย พร้อมทั้งเก็บอาหารไปซุ่มตรวจ และจากการตรวจสอบในครั้งที่ผ่านมาก็มีพบค่าแบคทีเรียในอาหารบ้างแต่ไม่มากและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนมากที่พบจะเป็นอาหารที่ปรุงนานเกิน 4 ชั่วโมง ส่วนผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการใส่ชุดขาวใส่ผ้ากันเปื้อนสีเหลือ ใส่หมวก เรียบร้อย ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาซื้ออาหารสนใจเพราะดูสะอาดเรียบร้อย


ส่วนการตรวจสอบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบทุกวัน และในวันที่17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ทางเมืองพัทยาก็จะทำพิธีแจกใบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจและร้านที่ไม่ผ่านทางเมืองพัทยาและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ก็จะยกเลิกในการขายในปีต่อๆไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาเลือกซื้ออาหารต่อไปด้วย