แบ่งปัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พาผู้นำชุมชนรอบคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงและพลังงานชุมชนตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ต.ค.2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงและพลังงานชุมชนตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่ คณะผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง และตำบลตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้การนำของ นางธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง ผู้จัดการส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก โดยมี นายณรงค์เดช บุญมาอูป รองนายกเทศมนตรี อบต.แม่ทา และ นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรและการเกษตรยั่งยืนแม่ทา ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม อีกทั้งคนในชุมชนยังมีปัญหาสุขภาพและปัญหาหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนเริ่มสูญหายไป ทำให้กลุ่มแกนนำชุมชนลุกขึ้นมาเป็นแกนหลัก และด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแม่ทา อีกทั้งมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุน รวมถึงโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียงภายใต้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้คัดเลือกให้ตำบลแม่ทาเป็น 1 ใน 9 ตำบลนำร่องเมื่อ พ.ศ.2550

     
สำหรับวันนี้ ทางคณะผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง และตำบลตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนของตำบลแม่ทาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าห์เซลล์ลอยน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาและติดตั้งระบบโซล่าห์เซลล์ผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งลอยน้ำ (Floating PV) ขนาด 2.48 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าในการสูบน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ที่สระเก็บน้ำสาธารณะใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่น โดยสระเก็บน้ำจะมีน้ำตลอดทั้งปี ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 40 ครัวเรือน.