แบ่งปัน

321755 321756 321757 321760 321761 321762

ภาพ/ข่าว วสุพล

อพท. 3 จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการป่าสิริเจริญวรรษกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ ต.นาจอมเทียน นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทดสอบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการป่าสิริเจริญวรรษกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี พันโทณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายมีชัย ลีลาเชียวชาญกุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมพิธีเปิดงานก่อนที่จะแยกย้ายถ่ายภาพหมู่และลงพื้นที่ทำกิจกรรมกัน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทาง อพท.3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในโครงการในพระราชดำริ เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับสากล สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการแนะนำสื่อความหมายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ตลอดจนเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จึงได้จัดกิจกรรม “ทดสอบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการป่าสิริเจริญวรรษกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

321764 321765 321767 321768 321770 321886 321887 321888 321889 S__7708745 S__7708747S__7708749