แบ่งปัน

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ ผู้บริหารร้าน Fin Sushi Owner ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านFin Sushi Owne ( สาขา 7 ) ชั้น 3 โซน san francisco สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา โดยมีนายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเด่นแมน สุพตานนท์ ผจก.แผนธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ พัทยา นายมนัสวี ภิญญศิริ ประธานมูลนิธิทัพพระยา 2310 และแขกมีเกียรติเข้าร่วมงาน