แบ่งปัน

วันนี้(24 ต.ค.61) 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) จากนายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และคณะ โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายสนธยา คุณปลื้ม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาอีกด้วย

ตามที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการที่ถนนพัทยาเหนือ ตามสัญญาเลขที่ จ.ป.268/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นถนนนำร่องปลอดสายไฟ สร้างความปลอดภัย เกิดความสวยงาม สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แท้จริง การดำเนินงานในขณะนี้ได้วางท่อ ร้อยสาย วางบ่อพัก ที่จะต้องเปิดผิวถนนไปแล้ว 90% หลังจากนั้นจะเป็นงานลากสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะทำการปิดถนนเป็นบางจุด โดยใช้เวลาทำงาน 4 เดือน คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 คาดจะแล้วเสร็จสิ้นสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการรื้อถอนของสายไฟฟ้าที่อยู่บนถนนนำลงดินต่อไป หรือเป็นการเปลี่ยนระบบเคเบิ้ลอากาศเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดินแทน ซึ่งจะแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนถนนพัทยากลางจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สวยงามและปลอดภัย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง