แบ่งปัน

วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบถังขยะสีเขียว จำนวน 10 ใบ พร้อมตู้เย็นขนาด 6.5 คิว 1 ตู้ และตู้กดน้ำดื่ม 1 ตู้ โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ

ซึ่งมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องทัพพระยา นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันดังกล่าว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสังคม สร้างชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย