แบ่งปัน

นายบุญส่ง ศรีสกุล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นายชัยยะ มีมาก ประธานสายรถตู้หมวด 2 (ต.) นายปรีดา มากมูลผล ประธานสายรถตู้หมวด 2 (จ.) พร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ได้เดินทางเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้

โดยสารสาธารณะ พร้อมยื่นหนังสือผ่านนายกเมืองพัทยาถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบขยายอายุการใช้งาน และให้เปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุแล้วเป็นรถมินิบัสด้วยความสมัครใจ และมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆด้วย