แบ่งปัน

( 26 ต.ค.2561) เวลา 15.00 น. นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนทางน้ำ การจัดงาน“250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายรัฐดล ลิ่มหัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอาชีพประมงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา