แบ่งปัน

วันนี้ 27 ต.ค.61 ที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พระอธิการบุญรอด สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน สามัคคี สร้าง สร้างรูปหล่อ องค์ครูบาศรีวิชัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบองค์พระธาตุ และซ่อมแซมหอปฎิบัติธรรม โดยมี คุณพัทธนันท์  ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินงาน ผู้แทน คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาในฐานะประธานอุปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคีสวนนงนุชพัทยา  พร้อมด้วยการวางศิลาฤกษ์ องค์ครูบาศรีวิชัย โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ พนักงาน สวนนงนุชพัทยาตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สามัคคีในวันนี้

    

คุณ พัทธนันท์  ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี สวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ด้วยสวนนงนุชพัทยา โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาในฐานะประธานอุปถัมภ์การทอดกฐิน สามัคคี ได้กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้จากผู้มีจิตศรัทธา นำไปถวายวัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างรอบองค์พระธาตุจอมแจ้ง สร้างรูปหล่อ องค์ครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตัก 9.9 เมตร มีฐานกว้าง 12 เมตร และยังนำไปซ่อมแซม หอปฎิบัติธรรมที่ทรุดโทรมลงไป

พระอธิการบุญรอด สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง กล่าวว่า การจัดทอดกฐิน สามัคคี ในครั้งนี้มีความประสงค์ สร้าง สร้างรูปหล่อ องค์ครูบาศรีวิชัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบองค์พระธาตุ และซ่อมแซมหอปฎิบัติธรรม ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคี รวมทั้งหมด 1,005,737บาท จึงขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำมาก่อสร้าง รูปหล่อ องค์ครูบาศรีวิชัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบองค์พระธาตุ และซ่อมแซมหอปฎิบัติธรรมให้แล้วเสร็จต่อไปต้องขอขอบคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาในฐานะประธานอุปถัมภ์การทอดกฐิน ในครั้งนี้ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้ ด้วยอานิสงฆ์แห่งการเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยตามส่งให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติตลอดกาลนาน