แบ่งปัน

23371 23373 23374 23375

ภาพ/ข่าว สุชาติ

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดประชุมคงคา 
ที่วัดประชุมคงคา เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับวัดประชุมคงคาและสภาวัฒนธรรมตำบลบางละมุง ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและนำไปประดิษฐาน ที่ ตำหนักบริเวณวัดท่ากระดาน หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง โดยได้รับเกียรติจากนาย สนธยา คุณปลื้ม นาง สุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้ที่เคารพนับถือและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญในโอกาสนี้ อาทิ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง นาย เรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายมงคล แสวงหาทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา นายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ อดีตผู้ช่วยดำเนินงานฯพณฯสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชาติชาย แสวงหาทรัพย์ เจ้าของบริษัททัวร์โอเอ และนายบุญสนอง ทิพย์สุมาลี คนดีศรีตำบลหนองปลาไหลและคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี รวมทั้งนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยสมาชิก  โดยมีพระครูวิสุทธาจาร เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระเถรานุเถระจำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยการนำของพระครูพิพิธกิจจารักษ์ รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอบางละมุง มีหลวงปู่ฮก พระเกจิชื่อดัง หลวงพ่อสิน หลวงพ่อรวยและพระครูปลัดสุรชัย วัดตะเคียนเตี้ย นั่งปรกเจริญจิตภาวนา…..

23369 23370