แบ่งปัน

แท็กซี่สาธารณะป้ายเหลือง เข้าปรึกษาหารือ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหารถรับส่งผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาบริการในพื้นที่พัทยา

วันนี้ (5 พ.ย.2561) ที่ห้อง 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิชัยศิลป์ ปัญญาพุทธโชติ พร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์แท็กซี่สาธารณะป้ายเหลือง ได้เดินทางเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และปรึกษาหารือเพี่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์แท๊กซี่สาธารณะป้ายเหลืองในเมืองพัทยา โดยมีหัวข้อชี้แจงดังนี้


1.การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น แกร๊ปคาร์ในเมืองพัทยา ซึ่งผิด พรบ.ขนส่งรถยนต์สาธารณะและ พรบ.จราจร อีกทั้งมิได้ผ่านการตรวจสภาพรถและเป็นการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อของกฎหมาย
2.ไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา กล่าวคือลูกค้าเรียกแท็กซี่แต่จะมีเจ้าหน้าที่ขัดขวางไม่รับลูกค้าออกมา อีกทั้งไม่ให้นำรถเข้ามารับผู้โดยสารที่หน้าประตูทางออกจากอาคาร ทั้งๆที่ได้กระทำถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกันรถยนต์รับส่งหรือรถแอบแฝงแกร๊ปคาร์สามารถเข้าไปรับได้ถึงหน้าประตู โดยไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใด
3.ขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์รณรงค์แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยการใช้รถส่วนตัวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งเสนอให้ช่วยหามาตรการกำจัดรถป้ายดำโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับทราบถึงปัญหาต่างๆโดยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม EEC ซึ่งเป็นนโยบายจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเรื่องที่เข้าพบในวันนี้เสนอในการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป