แบ่งปัน

วันนี้ (7 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น.นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบข้าวสารให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง” โดยมีนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีครั้งนี้ ที่ สวนอาหารเรือนไทย

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และเยาวชนในเมืองพัทยา ทั้งนี้การจะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมนั้น ย่อมขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่น พื้นฐานครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม และภาวะโภชนาการที่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง”ขึ้น ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีทางสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และต่อด้วยพิธีมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก , วัดชัยมงคล , ศูนย์การุณยเวศม์ บางละมุง , โรงเรียนพระมหาไถ่พัทยา และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวน 1,500 ถุง ท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นระหว่างผู้ให้และผู้รับ