แบ่งปัน

326215 326216 326217 326219

ภาพข่าว / วสุพล

ผู้จัดงานการแข่งขัน Singha Pattaya Bikini Beach Race 2016 ประชุมหารือกับเมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม โดยในที่ประชุมติงให้มีการเปลี่ยนเวลาเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เส้นทางการจราจรในวันดังกล่าว

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รณกิจ เอกะสิงห์รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งในรายการ Singha Pattaya Bikini Beach Race 2016 โดยมีทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทหาร ตำรวจ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นาย ฟารุค วงค์บริสุทธิ์ นาย บรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา

โดยทางตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดงานได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม“Singha Pattaya Bikini Beach Race 2016”ในครั้งนี้ว่าจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมุ่งหวังจะเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับเมืองพัทยา ตระหนักถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยกิจกรรมภายในงานพบกับนักท่องเที่ยวที่รักการออกกำลังกายแต่ง Bikini ในการแข่งขัน เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศชายหาดพัทยาและระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันอยู่โดยรอบบริเวณศูนย์การค้าและรอบเมืองพัทยา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Bikini Beach Race ( 33 กม.), Mini Bikini Beach Run (11 กม.) และ Micro Bikini Beach Run (5 กม.) เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าฝั่งชายหาด วิ่งขึ้นไปถึงเขาพระบาทพัทยา ( จุดชมวิวเขาสทร.5 ) และกลับมาหน้าศูนย์การค้าฝั่งชายหาด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงของศิลปินชื่อดัง กิจกรรมสอนการวอร์มอัพก่อนการแข่งขัน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันเสาร์ แต่ทางนายรณกิจ ประธานในที่ประชุมได้ขอมติในที่ประชุมให้มีการเลือนเวลาการจัดการแข่งขันให้มาจัดในเวลาช่วงเช้าแทน เพื่อเป็นการเลี่ยงผลกระทบในการจราจรช่วงเย็นซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่จะมาการใช้เส้นทางการจราจรที่หนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการออกเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยทางผู้จัดได้รับข้อเสนอและเปลี่ยนเวลาจากเดิมที่จะมีการแข่งขันในเวลา 16.30 น.ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนเป็นเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 06.00 น.และจะปล่อยตัวเริ่มการแข่งขันในเวลา 07.00น.ของวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม2559 แทน และในที่ประชุมได้ติงไปยังผู้จัดงานอีกว่าหากมีการจัดงานในครั้งหน้าอยากให้ประสานงานกับทางเมืองพัทยาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้มากกว่านี้ เพื่อการจัดงานจะได้มีมาตรฐานและรัดกุมในความปลอดภัยในด้านต่างๆรวมถึงการปรับเปลี่ยนเส้นทางในการจราจรเพื่อส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดกับผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยา และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ pattayabikinnibeachrace