แบ่งปัน

S__3866635 S__3866636 S__3866639 S__3866641

ภาพ ข่าว อาทิตย์

        อพท. 3 และเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดสุทธาวาส เพื่อหาแนวทางดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีพุทธ

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 16 พ.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางและทำความเข้าใจร่วมกับชาวชุมชนสุทธาวาส ในการหาอัตลักษณ์ ความโดดเด่นภายในชุมชนของตนเองภายใต้ วิถีความเป็นไทยพุทธ ที่มีวัดสุทธาวาสเป็นแกนกลางของชุมชน โดยมีเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ พื้นที่เชื่อมโยง อพท. 3 ร่วมวางแนวทาง และขอข้อคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สุทธาวาสแห่งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชนหนองไม้แก่น ชุมชนหนองสมอ ชุมชนวัดสุทธาวาส ชุมชนบ้านล่างหนองสมอ ชุมชนมาบตาโต้ ชุมชนบ้านมาบยายเลีย ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนที่กล่าวมา จะต้องมีความเข้าใจในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่สำคัญต่างๆ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมถึง อาหาร ที่จะนำมาจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ โดยใช้สิ่งที่กล่าวมาเชื่อมต่อวิถีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพุทธของชุมชนเอง ซึ่งจุดเด่นของสถานที่ และวัฒนธรรมของ สุทธาวาส ได้แก่ วิหารหลวงพ่อโต โบสถ์ไม้ 200 ปี หลวงพ่อช้างวัดหนองปรือ หมู่บ้านช้างพัทยา ถนนข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งเป็นถนนที่กำหนดให้เป็นศูนย์รวมทำกิจกรรม ส่วนอาหาร ก็มีแกงไก่ใส่กล้วย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นในชุมชนสุทธาวาสแห่งนี้ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการนำเสนอ คือ การไหว้พระหลวงพ่อโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนหนองปรือ และชุมชนใกล้เคียง หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน ประเพณีวิ่งควาย พร้อมกับการกินเมี่ยงคำ ตามสโลแกนที่ว่า กินเมี่ยงคำ ดูควาย  นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าโอท็อปของชุมชนหนองปรือ พร้อมกับพักรับประทานอาหารกลางวันรสเด็ดที่หาทานได้ยาก แกงไก่ใส่กล้วย ยำใหญ่หนองปรือ ซึ่งจะพบอาหารเหล่านี้ได้ตามงานประเพณี เช่น งานบุญ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ไม่นิยมทำมาจำหน่าย จึงหารับประทานได้ยาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นการนำเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น ก็จะต้องมีการระดมความคิดกันอีก เพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้ได้ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ