แบ่งปัน

วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณซอยข้างโรงเรียนอักษร ศึกษานาเกลือ หลังรพ.บางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่พบปะน้องๆเยาวชน โรงเรียนอักษรศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบาย การรักษาความสะอาดเมืองพัทยา และการดูแลสุนัข ถ้าเลี้ยงแล้วอย่าปล่อยปะละเลย

เพราะปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดยังเป็นปัญหาสังคมเรื้อรัง โดยมี นาย นิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารเครืออักษรกรุ๊ป, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา นายไพรจิตร บุญนาจเสวี นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ, นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนโรงเรียน อักษรศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน

ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งก่อนทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง นั้น ผู้แทนสภานักเรียน มอบดอกไม้ แสดงความยินดี พร้อมกล่าวของคุณคณะผู้บริหารที่ดูแลใส่ใจประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมให้กำลังคณะใจคณะผู้บริหาร ต่อการปฏิหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป…..